Phòng Quản lý Khoa học & Đối ngoại tiền thân là bộ phận Quản lý khoa học được thành lập từ năm 1960 với chức năng ban đầu chủ yếu là biên soạn chương trình, bài giảng phục vụ cho đào tạo các chuyên ngành trung cấp nghiệp vụ kỹ thuật thương nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Vụ chuyên môn của Bộ Nội thương (Vụ kinh doanh, Vụ Tổ chức kỹ thuật, Vụ Kế hoạch Thống kê) trong việc xây dựng các chính sách quản lý thị trường nội địa; quy hoạch mạng lưới  bán lẻ, bán buôn; xây dựng chế độ kế toán, thống kê, Điều lệ tổ chức ngành Điều lệ bán lẻ. Trải qua quá trình hình thành và phát triển từ năm 1960 đến năm 2015 tới nay phòng Quản lý Khoa học & Đối ngoại có chức năng chính là quản lý khoa học và quản lý hoạt động đối ngoại. Phòng Quản lý Khoa học & Đối ngoại liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, năm 2008 phòng được tặng bằng khen của Chính phủ; năm 2010 phòng được tặng huân chương lao động hạng ba.
"