STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1.       

Vũ Mạnh Chiến

PGS. TS

Trưởng phòng – Bí thư chi bộ

2.       

Nguyễn Viết Thái

PGS. TS

Phó trưởng phòng

3.       

Trần Thanh Diễm

Thạc sĩ

Tổ trưởng CĐ – Bí thư chi đoàn

4.       

Nguyễn Thị Hạnh

Thạc sĩ

Chuyên viên

5.       

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Chuyên viên

6.       

Nguyễn Minh Trang

Thạc sĩ

Chuyên viên

7.       

Dương Nguyễn Thanh Thủy

Thạc sĩ

Chuyên viên

8.       

Đinh Thị Việt Hà

Thạc sĩ

Chuyên viên

9.       

Vũ Thị Mai Thanh

Cử nhân

Chuyên viên

"